Reviewers

Reviewers of Text Matters # 7

 

  • Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
  • Dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
  • Prof. dr hab. Marta Gibińska (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)
  • Prof. Jan Jędrzejewski (University of Ulster)
  • Dr hab. Katarzyna Poloczek(Uniwersytet Łódzki)
  • Prof. Hugh S. Pyper (University of Sheffield)
  • Dr hab. Marta Zając (Uniwersytet Śląski)